Kedves látogató! Ez a weboldal jelenleg szerkesztés alatt áll.
A selfskills.hu oldal ami a működőképes oldalunk, megtudja nyitni ha, a következő linkre klikkel: selfskills.hu.
Köszönjük megértését.

Varga Zoltán - NLP Life Coach; kommunikációs tréning, önismereti tréning, nlp coach, life coach, business coach

Breaking News
Home / Módszerek / NLP módszer / NLP videók magyar felirattal
NLP videók magyar felirattal

NLP videók magyar felirattal


NLP videók magyar felirattal

Az NLP™ működési területe

A Neuro Lingvisztikus Programozás az 1970-es években Kaliforniában született. Richard Bandler és John Grinder voltak a megalkotói.

 

Az NLP™ olyannyira egyfajta attitűd, mint semmi más. Egyszer egy amerikai pszichológiai szaklapban azt írták, hogy az NLP™ nem más, mint Richard Bandler és John Grinder, és személyes karizmájuk az, ami ilyen eredményekre képes, nem pedig az NLP™ különféle technikái. Az NLP™ attitűdjét sokkal jobban szemléltetik Richard tanfolyamai és terapeutához illő személyisége. Ez egyfajta GYERÜNK, RAJTA! attitűd. Magabiztosság, határozottság ez, amit oly gyakran kevernek az agresszivitással, ami nem más, mint az élet igenlése, szenvedélyes próbálkozás, és ha nem működik, mást kell csinálni.Céljuk az volt, hogy az ember működésének két fő területét tegyék leírhatóvá. Ezek: a belső szubjektív élmények, valamint az emberek közötti kommunikáció.

Richard vezetett egy csoportot az egyetemen és további számos csoportot Santa Cruzban és környékén. Ezek némelyike hétvégi vagy esti fejtágító volt. Richard ezek során fejlesztette ki elképesztő érzékelési képességét. Főként Gestalt-terápiát, mélymasszázs-technikákat, reiki-kezelést és később családterápiát alkalmazott, amely a Virginia Satir által kifejlesztett modellen alapult….

…Kiválasztották a kor néhány viselkedéselméleti zsenijét. John nyelvészeti tudásával a verbális kommunikáció területe bizonyult a legkézenfekvőbb kezdésnek. Hangszalagokat hallgattak, és videofelvételeket néztek a legjobb kommunikációs szakemberekről és terapeutákról, köztük volt Fritz Perls, Virginia Satir, majd később Milton Erickson, az orvostudományok doktora.

John egyrészt a kiváló nyelvészprofesszor, másrészt a hadsereget megjárt titkos operatív tiszt kettős szerepében lépett az NLP színpadára. Hivatalos kiképzése során mélytransz-technikát alkalmazott, hogy növelje azon képességét, hogy rövid idő alatt beépüljön bármilyen közegbe, valamint a nyelvtanulás területén kísérletezett a modellezéssel.

Tanfolyamukon a „részek” gondolata egyre inkább főszereplővé lépett elő, különösen a szélsőséges, úgymond „főkutya” és „alkutya” modellek Fritz Perls Gestalt-terápiájából. Perls véleménye szerint a főkutya-alkutya kettőssége az emberi személyiség legjellemzőbb vonása. A főkutya a jó lelkiismeret, ami megmondja, mit kellene, illetve mit nem kellene tennünk. Megleckézteti és figyelmezteti az alkutyát a „helyes” viselkedésre. Az alkutya a megadó és alkalmazkodó manipulátor, aki azt mondja: „Persze, megígérem”, vagy: „Egyetértek, csak ha tudnék…”

Érdemes megjegyezni, hogy Richard és John néha igen szokatlan kezelési technikákat alkalmaztak, és az is fontos, hogy az NLP™ kibontakozásának idején John és Richard végig rendkívüli módon képes volt olyan kötődést és megértést kialakítani, ami elengedhetetlen egy páratlanul erőteljes és harmonikus terápiás környezetben. Megvolt az a képességük, hogy teljesen és tökéletesen ráhangolódtak a kliens/diákra bármely felmerülő szituációban.

Az ismert összes kísérleti gyakorlatot és technikát a lehető legnagyobb érzékenységgel és rendszerező készséggel alkalmazták, ahogy egy magas színvonalú kísérlettől elvárható. Az elért eredmények nem voltak mindig előre láthatóak, sőt olykor elégtelenek is voltak; ugyanakkor varázslatos gyakorlati érzéküknek köszönhetően bármit pozitív és hasznos keretek közé tudtak illeszteni….

A hetvenes évek közepén kezdték vizsgálni a kor legnagyobb és legsikeresebb kom­mu­ni­ká­to­ra­inak, terapeutáinak munkásságát a modellezés eszköztárát használva. Így fedezték fel azokat az alapvető nyelvi- kommunikációs- és visel­kedésmintákat, amelyeket ezek a rendkívüli emberek használtak; a modelleket, amelyek feltételei minden hatékony kommunikációnak. Összegyűjtött tapasztalataikból gyakorlati modelleket alkottak, és kifejlesztették model­lezési eljárásukat. Az emberrel, annak kommunikációjával, belső élményeinek vizsgálatával addig a pszichiátria, a pszich0ológia foglalkozott. Módszerük fontos alaptulajdonsága az addigi pszichológiához képest, hogy nem személyiségelméletből indul ki és elveti a patológia elsőbbségét az egészséges ember vizsgálatakor. Létrejött az ideggyógyászat – neurológia; a nyelvészet – lingvisztika; és a matematikai programozás eszközeinek az alkalmazásából.

A pszichológia és pszichiátria a patológiára, mint alaptudományra épülő emberismeretet adtak. Elsősorban azt vizsgálták, mi romlott el bennünk – akár testi, akár lelki értelemben – , magyarázatot kerestek a baj okára, és ebből következtettek arra, milyen lenne az ember „jó működése”. Ettől eltérően Bandler és Grinder azt kutatták, hogyan lehet leírni a jól, sikeresen működő embert, hogyan lehet használni az így szerzett mintákat. Megfigyelték, hogy sok, a maga területén kiválóan teljesítő ember nem attól hatékony, amit hisz vagy vall magáról, hanem viselkedésükben, kommuniká­ció­jukban, „működésükben” nem tudatosan kialakult, jól funkcionáló rendszer, szisz­téma van. Egyébként pszicho-fiziológusok tárták fel azt a tényt, hogy a tudatos figyelmünk élményeinknek csak egy tizedét képes felfogni. Ez azt jelenti, hogy kommunikációnk, viselkedésünk, lelki történéseink kilenc tized része tudattalan, automatikus, rutinszerű. Ebből is következik, hogy akik az élet valamely területén kimagasló eredményt érnek el, azok a fel nem ismert kilenc tizednyi automatikus részükben is nagyon célszerűen és hatékonyan szervezett minták szerint működnek. Az NLP™ segítségével ezeket a nem tudatos mintákat is fel lehet térképezni, modellezni. A modellek pedig bárki által használhatóak! Egy vizsgálatsorozatot indítottak, amelyben modellezték a sikeres embereket. A modellezés ma is az NLP™ egyik legnagyobb „erőssége”. Az így kidolgozott modelleket pedig megtanították másoknak is, és kiderült, hogy korábban hihetetlennek gondolt teljesítmény-javulást értek el az alkalmazók különböző területeken. Az NLP™ egy módszertan, amely azon a mindent megelőző előfeltételezésen alapul, hogy mindenfajta viselkedésnek van struktúrája és ezt a struktúrát le lehet modellezni, meg lehet tanítani illetve tanulni és megváltoztatni (vagyis újraprogramozni). A módszer gyakorlata: felismerni mi hasznos és hatásos!

Az NLP™ továbbá egy technika is, amelynek segítségével a gyakorló rendezheti az információkat oly módon, amely lehetővé teszi számára, hogy olyan eredményeket érjen el, ami korábban elképzelhetetlen volt.

És végül az NLP™ egy attitűd, amit érdeklődés és kaland jellemez, valamint az a vágy, hogy gyakorlatot szerezzen annak felismerésében, hogy a kommunikáció milyen fajtái vannak hatással másokra. Ezeket a dolgokat érdemes megismerni. Úgy tekinteni az életet, mint egy ritka és példátlan lehetőséget a tanulásra!

Az NLP™ alkotói az eltelt években folyamatosan készítették és finomították ezeket a modelleket és technikákat. Az NLP™ élő tudomány, ma is folyamatosan új technikák kerülnek az elméletbe.

Az első modellek Virginia Satirtól – rendszerszemléletű családterápia, Frederick Perlstől – gestalt terápia, és Milton H. Ericksontól – hipnoterápia, stratégikus terápia – származnak, ezzel az ő utolérhetetlen terápiás hatékonyságuk is közkinccsé válhat.

Ma már az NLP™ az élet minden területén modellezi a kiválóságot, a hatékonyságot: az üzleti életben, a vezetésben, a tanulásban, a tanításban, a sportban, a gyógyításban, gyógyulásban stb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>